Waarom Delta?

Delta Marktonderzoek biedt maatwerk onderzoek,
ontzorgt tijdens de uitvoer van projecten,
en heeft een team van trusted advisors klaarstaan.

Maatwerk
Delta Marktonderzoek is ervan overtuigd dat iedere organisatie uniek is en daar hoort maatwerk onderzoek bij. Om tot een tailor made aanpak te komen, starten we iedere aanvraag met een verdieping in de organisatie. Dit stelt ons in staat om in uiteenlopende branches actief te zijn. Klanten zijn onder andere afkomstig uit de financiële dienstverlening, fast moving consumer goods, vervoer, retail, onderwijs, vrijetijdssector, overheid én collega onderzoeksbureaus.

Naar aanleiding van de briefing zullen we doorvragen om zo een compleet beeld te krijgen van de situatie en tot de kern van de onderzoeksvraag te komen. Wat zijn de achtergrond en doelstellingen van het onderzoek; wat is de aanleiding voor het onderzoek; en welke beslissingen moeten op basis van de resultaten genomen worden? Hoe scherper we deze elementen krijgen aan het begin van het traject, hoe efficiënter de uitvoer en concreter de resultaten.

Maatwerk

Ontzorgen
We nemen je graag zoveel mogelijk werk uit handen. We beschouwen marktonderzoek als een vak apart en hechten veel waarde aan een gedegen uitvoering van onderzoeksprojecten. Bij ieder project, groot of klein, hebben we dezelfde aandacht voor hoofdlijnen en details. Vanaf het onderzoeksvoorstel, waarbij we de aanpak afstemmen op beoogde timing en beschikbaar budget, tot…

  • … het opstellen van een vragenlijst, waarbij we controleren op volgorde- en andere gedragspsychologische effecten;
  • … het programmeren van de vragenlijst; we voeren technische checks uit op zowel de programmering, als de data-verzameling;
  • … de steekproeftrekking; we houden tijdens het veldwerk scherp de representativiteit van de steekproef in de gaten;
  • … het controleren en bewerken van de data; inclusief het verwijderen van foutieve cases en – indien nodig – het wegen van de data;
  • … het analyseren van alle resultaten via verschillende invalshoeken – connecting the dots – om de rode draad te destilleren;
  • … het formuleren en visualiseren van een zo helder mogelijke terugkoppeling;
  • … het persoonlijk presenteren van de onderzoeksresultaten aan jou en je collega’s. Dit biedt ruimte voor illustratieve voorbeelden en toelichting. Ter ondersteuning van het maken van gefundeerde beslissingen.

Trusted Advisor
Delta Marktonderzoek hecht veel waarde aan een prettige samenwerking met onze klanten. We betrekken je graag bij alle fases van het onderzoek. Op deze manier is het onderzoeksproject geen black box, maar weet je op ieder moment waar we mee bezig zijn. Ook helpen korte lijntjes ons om het beste uit het onderzoek te halen. Het stelt ons in staat om gaandeweg hypotheses te toetsen en actuele informatie uit te wisselen. Bij ieder project één van onze market research experts betrokken, die adviezen geeft op basis van zijn of haar ruime kennis en ervaring.

We gaan bij onderzoeksprojecten altijd uit van onze voorgestelde onderzoeksaanpak, maar zijn wel voldoende flexibel dat we de aanpak desgewenst kunnen bijstellen. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het veldwerk blijkt dat een extra open vraag een onverwacht resultaat kan verklaren, dan voegen we die toe. Of wanneer er een deadline vervroegd is binnen jouw organisatie, dan bekijken we de mogelijkheid om alvast tussentijdse resultaten op te leveren. We merken dat deze pragmatische werkwijze voor iedereen prettig is.

Behoefte aan een trusted advisor, zonder een onderzoeksproject volledig uit te besteden? Wellicht is het DeltaGO iets voor jou!

Trusted Advisor