Kwalitatief onderzoek is uitermate geschikt om antwoord te krijgen op verkennende en waarom-vragen, het begrijpen van klanten of het verklaren van bepaalde verschijnselen. Bij kwalitatief onderzoek diepen we onderwerpen uit. We vragen om uitgebreide spontane reacties en we vragen door. Waar nodig passen we associatieve technieken toe of werken we met visuele triggers, zoals gevalideerde associatiekaarten. Hiermee helpen we respondenten om – meer onbewuste – emoties en behoeften onder woorden te brengen en los te komen van rationele, beredeneerde antwoorden.

In gesprek met respondenten

Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd onder kleine aantallen respondenten en is daardoor niet representatief voor de hele doelgroep. Bij kwalitatief onderzoek gaat de onderzoeker of interviewer in gesprek met de doelgroep in de vorm van persoonlijke interviews of groepsdiscussies. Enkele voorbeelden: een reeks van 12 persoonlijke interviews met klanten voor een klanttevredenheidsonderzoek of 4 groepsdiscussies met elk 6 deelnemers om tot een ideale informatievoorziening te komen. Bij moeilijk te benaderen doelgroepen kun je zelfs denken aan interviews via een video-verbinding of chat.

Flexibele vraagpuntenlijst

Bij kwalitatief onderzoek stellen we in overleg met jou een vraagpuntenlijst op. De onderwerpen en vraagvolgorde in deze vraagpuntenlijst liggen slechts deels vast, wat de interviewer in staat stelt om flexibel met (de volgorde van) de onderwerpen om te gaan. Een kwalitatief interview duurt langer dan het invullen van een kwantitatieve vragenlijst: individuele interviews duren vaak 45-60 minuten; groepsdiscussies nemen al snel 2-2,5 uur in beslag. Hierdoor is er meer aandacht voor de individuele respondent(en) en hebben we meer ruimte om door te vragen en dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ook kunnen persoonlijke factoren, zoals houding/lichaamstaal, tone of voice, geobserveerd worden tijdens de interviews en gebruikt worden om de onderzoeksresultaten te duiden.

Verhelderende conclusies en aanbevelingen

Bij het analyseren van de gesprekken bepalen we de rode draad Рovereenkomsten en verschillen Рin de verklaringen die respondenten geven. Deze plaatsen we in de zakelijke en maatschappelijke context. We genereren korte en bondige antwoorden op jouw onderzoeksvragen; verklaren bepaalde trends of gedragingen; formuleren conclusies en geven aanbevelingen, bijvoorbeeld over productverbeteringen of communicatie-optimalisatie. De resultaten geven we doorgaans weer in de vorm van quote-rapportages, schema’s, infographics, sound bites of video-compilaties.

Kwantitatief onderzoek Hybride onderzoek