Beschrijving

‘MIND-SET, het bias kwartet’ is een kwartetspel dat bestaat uit 32 veel voorkomende biases. Biases – ook wel heuristieken genoemd – zijn gedachtekronkels, die mensen onbewust beïnvloeden. Ze zorgen ervoor dat mensen lang niet altijd de beste keuze maken en verklaren waarom mensen zich soms irrationeel gedragen. Met MIND-SET, het bias kwartet steek je spelenderwijs wat op over deze wetmatigheden uit de economische psychologie.

We passen deze kennis en wetmatigheden dagelijks is ons werk toe. Ze zijn relevant bij het vormgeven van een onderzoeksaanpak, het ontwerpen van een vragenlijst en het analyseren en rapporteren van onderzoeksresultaten. Deze kennis over de bijzonderheden van consumentengedrag is niet alleen bruikbaar in het marktonderzoeksvak, maar is minstens zo relevant voor markteers, communicatiedeskundigen en salestijgers. Omdat we bij Delta geloven in het – op een toegankelijke manier – delen van kennis, moest en zou er een kwartetspel komen. Uit een uitvoerige analyse en clustering van bekende en onbekende biases, en het vele malen schrijven en herschrijven van korte verklarende teksten is MIND-SET, het bias kwartet ontstaan.

De biases zijn onderverdeel in de volgende kwartet-categorieën:

  • Seeing is believing
  • Hide and seek
  • Great minds think alike
  • Less is more
  • Opposites attract
  • You be the judge
  • Time will tell
  • Better safe than sorry

Ter illustratie een van de biases:

Well-travelled road effect
Vaak lijkt de terugreis korter dan de heenreis, terwijl je dezelfde route hebt genomen. Dit is het ‘well-travelled road effect’. Omdat je de weg eerder gereden hebt, is hij relatief bekend en hoef je minder moeite te doen om de juiste route te blijven volgen. Daardoor lijkt de tijd voor je gevoel sneller te gaan.

Op onze website zijn tevens uitgebreidere beschrijvingen van de biases terug te vinden, met een illustratief voorbeeld. Klik hier voor het complete overzicht.

Dankzij de gebruikte kleuren en cijfers is het spel ook geschikt voor de jongere spelers.

MIND-SET, het bias kwartet is makkelijk te bestellen via onze website. Schroom ook niet om contact op te nemen wanneer je medespelers zoekt. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij ons langs te komen en een spelletje kwartet te spelen.